Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Audio Pro d.o.o. (v nadaljevanju dokumenta Audio Pro) je podjetje, specializirano za maloprodajo in veleprodajo glasbenih inštrumentov ter profesionalne avdio in lučne opreme.
Zadovoljstvo kupcev je eno ključnih vodil poslovanja Audio Pro. Prav zaradi tega je Audio Pro vložil dodatne napore za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov svojih kupcev, dobaviteljev in partnerjev ter za spoštovanje vseh določil v skladu z zahtevami Splošne uredbe o zaščiti osebnih podatkov (GDPR).
V tem dokumentu je navedeno na kakšen način Audio Pro zbira in obdeluje vaše osebne podatke ter kakšne so vaše pravice in na kakšen način jih lahko uveljavljate.

Kontaktni podatki

Za vsa vprašanja glede vaših osebnih podatkov se lahko obrnete nas preko naslednjih kontaktov:

Audio Pro d.o.o.
Cesta krških žrtev 137, 8270 Krško
Tel: +386 (0)7 490 11 55
Fax: +386 (0)7 490 11 54
E-mail: info@audiopro.si

 

Kategorije strank, katerih podatke obdelujemo

  • Obiskovalci – potencialni kupci, ki obiščejo poslovalnice Audio Pro
  • Kupci – fizične osebe, ki so izvršile nakup v poslovalnicah Audio Pro ali preko spletne trgovine
  • Uporabniki spletne trgovine – obiskovalci Audio Pro spletne trgovine, ki so ustvarili svoj uporabniški račun, vendar še niso opravili nakupa
  • Osebe, prijavljene na novice – uporabniki, ki so se prostovoljno prijavili na prejemanje novic

Za naše poslovne potrebe obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

Kategorija uporabnika

Kategorija osebnih podatkov

Opis

Obiskovalci

Podatki, pridobljeni preko video nadzora

Video zapisi

Uporabniki spletne trgovine

Podatki za kreiranje uporabniškega računa

Ime in priimek

Spol (opcijsko)

Naslov

Kraj

Poštna številka

Telefon

E-mail

Kupci

Podatki, nastali z uporabo kartice

Ime in priimek

Številka kartice

Rok veljavnosti kartice

Podatki iz obrazca za vračilo davka

Ime in priimek

Naslov

Številka potnega lista

Podatki s potrdila o plačilu

Ime in priimek

Naslov

Številka računa

Podatki za dostavo

Ime in priimek

Naslov

Telefonska številka

E-mail

Podatki s servisnega obrazca

Ime in priimek

Naslov

Telefonska številka

E-mail

Podatki iz internega CRM sistema

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka

Telefonska številka

E-mail

Podatki z računa

Ime in priimek

Naslov

Poštna številka

Ime in priimek prodajalca

Osebe, prijavljene na novice

Podatki za prijavo na novice

E-mail

 

Namen obdelave osebnih podatkov

 

Namen obdelave

Opis

Zakonska podlaga

Zaščita poslovnega prostora, oseb in imovine

Audio Pro ima zaradi povečanja varnosti v poslovalnicah nameščen video nadzor.

Legitimen interes

Nudenje pomoči končnim kupcem na prodajnih mestih

Audio Pro za izvajanje uslug, kot so: vračilo davka, dostava izdelkov, izpolnjevanje garancijskih listov, izdajanje računov ipd., pridobiva osebne podatke. Pridobivanje podatkov se izvaja za nudenje celovite in kvalitetne prodajne izkušnje, ki jo kupec pričakuje.

Realizacija nakupa (pogodbe)

Storitve za končne kupce spletne trgovine

Audio Pro nudi možnost sodelovanja na dražbah in nakup izdelkov preko spletne trgovine za vse obiskovalce javno dostopne spletne strani, ki se odločijo ustvariti uporabniški račun.

Legitimen interes

Informiranje in oglaševanje

Audio Pro obiskovalcem svoje spletne strani ponuja možnost prijave na novice, preko katerih uporabnike dodatno informira o proizvodih in uslugah, ki jih nudi.

Legitimen interes

Spremljanje prometa na spletni strani

S spremljanjem prometa na spletni strani Audio Pro uporablja osnovne informacije preko Google Analytics rešitve. Podrobnejše informacije so dostopne v našem dokumentu o uporabi piškotkov.

Legitimen interes

Jamstva in garancije

Audio Pro nudi garancijo na proizvode, ki traja 1 leto. Garancijski rok teče od dneva prodaje in velja eno leto samo ob predložitvi originalnega računa. Za realizacijo te storitve Audio Pro obdeluje osobne podatke svojih strank.

Realizacija nakupa (pogodbe)

Dostava izdelkov

Za potrebe dostave kupljenih izdelkov Audio Pro shranjuje naslove svojih kupcev.

Realizacija nakupa (pogodbe)

Reklamacija izdelkov

Da bi kupcem omogočili reklamacijo izdelkov, Audio Pro obdeluje podatke o izvršenih nakupih in izdelkih.

Realizacija nakupa (pogodbe)

 

Pravice uporabnikov

Audio Pro vsem predhodno navedenim kategorijam uporabnikov omogoča uveljavljanje pravic do zasebnosti in zaščito podatkov v skladu z GDPR uredbo in njenih členov 12-21.

Audio Pro omogoča uveljavljanje naslednjih pravic:

  • Pravica dostopa do informacij
  • Pravica do popravka
  • Pravica do izbrisa
  • Pravica do omejevanja obdelave
  • Pravica do prenosljivosti
  • Pravica do pritožbe

Če želite uveljavljati katerokoli od zgoraj navedenih pravic, nas lahko kontaktirate na zgoraj navedene kontaktne podatke.
Na vašo zahtevo bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 30 dni.

Shranjevanje podatkov

Za vzpostavitev in ohranjanje kvalitetnega poslovnega odnosa podatke o naših obstoječih strankah hranimo 5 let, oz. se po 5 letih podatki o neaktivnih kupcih anonimizirajo, s čimer pridobljeni podatki izgubijo oznako osebnih podatkov, saj je onemogočena enoznačna identifikacija kupca na podlagi pridobljenih podatkov.
Podatke o potencialnih kandidatih za zaposlitev hranimo 2 leti, razen, če se kandidat z navedenim ne strinja.
Skladno z zakonodajo na področju davkov 10 let hranimo dokumente, na podlagi katerih so bili podatki vnešeni v dnevnik, glavno knjigo in pomožne knjige, davčne evidence in obračune (podatki za vračanje davka, dokazila o plačilih, izdani računi).
Vse posnetke video nadzornih sistemov v naših poslovalnicah hranimo 30 dni, nato pa so izbrisani.
Podatke, ki jih pridobimo za uveljavljanje reklamacije kupljenih izdelkov s strani kupcev, hranimo 2 leti.

Prenos in izmenjava podatkov s tretjimi osebami ali mednarodnimi podjetji

Dostop do osebnih podatkov kupcev, uporabniških računov in oseb, ki so prijavljene na novice, imajo v nekaterih primerih tudi tretje osebe (vzdrževalci spletne strani in centralne poslovne aplikacije). Dostop do podatkov je urejen s pogodbo in vsakršno morebitno kršenje varnostnih določil s strani tretje osebe pomeni sprožitev pravnih postopkov proti omenjenim tretjim osebam.

Varnostni ukrepi

Audio Pro pri svojem delu skuša zagotoviti najvišji možni nivo zaščite osebnih podatkov svojih kupcev. V praksi to pomeni, da  Audio Pro po poteku zakonsko predvidenega obdobja (5 let) anonimizira osebne podatke neaktivnih kupcev.
Tudi pri rednem poslovanju je dostop do osebnih podatkov urejen z internimi dokumeti o upravljanju z osebnimi podatki, ki so v skladu z veljavno zakonodajo, dostop do osebnih podatkov pa je organiziran z dodeljevanjem uporabniških pravic dostopa za vsakega zaposlenega.

Komentarji kupca

Izdelek je dodan v košarico

Količina: