Garancija

Podpora po nakupu nam je izjemno pomembna. Čeprav so proizvodi preverjeni in testirani na vsakem koraku proizvodnega procesa, je dobro poznati pogoje garancije, če pride do težav. Da bi proces prevzema in popravila pokvarjenega izdelka bil čim krajši in s čim manj zapleti, vam predstavljamo najbolj pomembne informacije.

Za dodatna vprašanja nam lahko pišete na info@audiopro.si, kjer lahko dobite tudi informacije o dobavljivosti in cenah rezervnih delov.

 

GARANCIJA

 • Audio Pro d.o.o. jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
 • Pravica potrošnika za uveljavljanje garancije nastopi takoj po prevzemu kupljenega izdelka in izdanega računa.
 • Garancijski rok teče od dneva prodaje in velja eno leto ob predložitvi originalnega računa o nakupu oz. toliko časa, kot je navedeno na računu ali garancijskem listu.
 • Garancija velja na območju Republike Slovenije
 • Garancijske zahtevke prevzemamo v naših poslovalnicah (osebno) ali preko paketne dostave.
 • Če za napravo velja garancija, Audio Pro krije stroške pošiljanja. Če je garancija izdelku potekla, stroške dostave nosi kupec.

- Če popravilo ne bi bilo izvedeno v 45 dneh od prevzema izdelka na servis, bomo izdelek zamenjali z novim. Če popravilo traja dlje kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kot je trajalo popravilo.

- Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa v okvari.

 

Za proizvode, ki so bili servisirani, pa ne prevzeti s strani kupca, Audio Pro odgovarja 30 dni. Po 30 dneh si Audio Pro pridržuje pravico zaračunavanja ležarine v znesku 3€ na dan.

Če se na servisnem pregledu ugotovi, da naprava ne izkazuje nobenih znakov okvare, se zaračunavajo stroški diagnostike in vračila naprave z dostavno službo. Če uporabnik popravilo prekliče, Audio Pro d.o.o. zaračuna strošek diagnostike, logistike in administracije.

Garancija na servis je 180 dni, velja pa samo za identično okvaro oz. nedelovanje iste komponente in ne zajema funkcioniranja celega proizvoda. Vsak proizvod po servisiranju testiramo skladno s priporočili proizvajalca. Garancija na rezervne dele je 90 dni.

Strošek popravila lahko poravnate po predračunu, z gotovino ali kartico v vseh poslovalnicah.

 

V PRIMERU, DA JE POTREBNO IZDELEK POSLATI NA POOBLAŠČENI SERVIS ALI GENERALNEMU DISTRIBUTERJU:

- proizvod zapakirajte v originalno embalažo, ki mora biti v dobrem stanju

- priložite vse potrebne dokumente (račun, garancijski list, opis napake, kontaktne podatke, ipd.)

- vse poškodbe, ki nastanejo pri prevozu in z njimi povezana škoda gredo na rizik in račun kupca

- če gre za posebno občutljivo opremo, priporočamo, da na vidno mesto označite potencialno lomljivost proizvoda

 

GARANCIJA NE ZAJEMA:

- poškodbe ki so nastale zaradi padca ali uporabe sile

 • poškodbe, ki jih je povzročila tretja oseba
 • poškodbe zaradi udara strele ali prenapetosti omrežja
 • poškodbe, ki so nastale zaradi izlitja baterij

- potrošni material, npr: igle in glave za gramofone, trakovi, strune, elektronke (lampe), žarnice za svetilna telesa, baterije, ipd.

- okvaro izhodnih ojačevalnih delov ojačevalcev za ozvočenja, avdio ojačevalcev z opcijo zunanjih zvočnikov in zvočnike s pregoreno tuljavo

- če je serijska številka poizvodna izbrisana ali vidno predrugačena, garancija ne velja več

 • če je v napravo posegala nepooblaščena oseba, ki ni navedena v popisu pooblaščenih servisnih mest
 • če je okvaro povzročila višja sila

 

TEHNIČNA NAVODILA:

Prosimo, da tehnična navodila skrbno preberete in se jih držite, da bi zagotovili dolgo življenjesko dobo proizvoda.

Vsaka naprava se mora pred uporabo aklimatizirati na temperaturo prostora, kjer bo uporabljena. Hitre spremembe med toplim in hladnim okoljem ali obratno lahko povzročijo okvaro ne glede na visoko kvaliteto izdelave. Da bi se izognili okvaram naprav, jih pred vklapljanjem pustite v prostoru vsaj 2-3 ure.

 

Montažo prepustite strokovnim osebam, ker je to največkrat najbolj kvalitetna in na dolgi rok nabolj poceni rešitev.

Če skušate sami posegati v napravo, se morate zavedati da:

- se izpostavljate nevarnosti električnega udara

- se določenih elektronskih delov ne smete dotikati, ker jih to lahko poškoduje

 

Z vgradnjo elementov, ki jih ni predpisal proizvajalec, se odpoveste garanciji ter nosite vse mogoče posledice, ki bi lahko nastale z vgradnjo neoriginalnih komponent.

 

STVARNA NAPAKA

 

Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

 

Napaka je stvarna:

 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • če artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo potrošnik kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • če artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v trgovino, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačan znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Komentarji kupca

Izdelek je dodan v košarico

Količina: